Gonçalo Guerreiro

Gonçalo Guerreiro


Gonçalo Guerreiro é director de escena, actor, escenógrafo, músico e director artístico do Elefante Elegante Teatro onde creou, interpretou e dirixiu con María Torres mais de vinte espectáculos ata o presente.

Despois de cursar a carreira de Psicoloxía durante tres anos foi admitido no Conservatorio de Lisboa onde concluíu o curso de formación de actores na Escola Superior de Teatro e Cinema. Diplomouse en Teatro do Movemento na École Lassaad en Bruxelas. Pasou pola Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid como bolseiro do Ministerio da Educación portugués. Estudou Commedia dell’Arte con Antonio Fava en Italia e Antropoloxía Teatral con Eugenio Barba na Polonia, Dinamarca e Portugal.

Traballou como actor e músico nas compañías portuguesas A Barraca, Teatro da Comuna, Teatro do Montemuro e Trigo Limpo Teatro Acert. En Galicia colaborou coas compañías Galitoon e Manicómicos.

Creou e dirixiu varios espectáculos para diferentes compañías como a Compagnie Imagerie (Bélxica), Compagnie Blahblahblah (Bélxica), SU.MA (Galicia), Varazim Teatro (Portugal), Compañía Exire (Galicia) e Sarabela Teatro (Galicia) coa que gañou o premio María Casares ao Mellor Director e Mellor espectáculo 2021. Deseña as escenografías dos espectáculos que dirixe e tamén para outros directores.